logo Strona Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Strona Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie English version
Strona główna
Dni Technik Satelitarnych w Warszawie Drukuj E-mail

Dni Technik Satelitarnych

  Logo  dni technik satelitarnych

Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej w dniach 21 i 22 czerwca organizuje Dni Technik Satelitarnych - spotkania i dyskusje nad przyszłością sektora technik satelitarnych w Polsce oraz polityką państwa w tej dziedzinie.

Wysokiej rangi przedstawiciele administracji publicznej, biznesu i środowiska naukowego oraz goście z zagranicy będą wspólnie poszukiwać odpowiedzi na pytania:

Jakie powinny być polskie priorytety w polityce kosmicznej?

Jaką rolę odgrywają techniki satelitarne w nowoczesnej gospodarce i w efektywnym funkcjonowania sektora publicznego?

Jaka jest rola nowych państw członkowskich Unii Europejskiej w kształtowaniu europejskiej polityki kosmicznej?

 


Image

Konferencji towarzyszyć będą praktyczne demonstracje obecnych i przyszłych możliwości technik satelitarnych i ich zastosowania w wielu dziedzinach gospodarki, jak również ekspozycje prezentujące polski potencjał oraz osiągnięcia naszych naukowców i konstruktorów w tej dziedzinie.

Patronat honorowy nad Dniami Technik Satelitarnych objął Minister Gospodarki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz rektorzy Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej.

 


Zapraszamy także na dni otwarte 23 i 24 czerwca:

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego - wykłady, prezentacje multimedialne, pokazy 3D, filmy informacyjne, animacje komputerowe, modele i makiety, stanowiska posterowe, specjaliściudzielający odpowiedzi i objaśnień.

Nabrzeże Wisły i skwer „Cubryny” – pokazy i demonstracje terenowe (m.in. akcja ratownicza na Wiśle, miniaturowy bezzałogowy samolot HOB-bit, pokazy możliwości wykorzystania robota do eksploracji innych planet i inne).
 

Szczegółowe informacje, program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.dnitechnik.kosmos.gov.pl.

 

 
wstecz