logo Strona Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Strona Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie English version
Strona główna
Informacje o szkoleniu ASG-EUPOS dla pracowników Służby Geodezyjnej z terenu woj. warm-mazurskiego Drukuj E-mail

W związku z uruchomieniem systemu ASG-EUPOS, Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Wojewódzki Inpektor Nadzoru Geodezyjnego w Olsztynie ozrganizuje szkolenia pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego dotyczące wykorzystania serwisów systemu ASG-EUPOS w pracach geodezyjnych i kartograficznych.

Zajęcia w pracowni komputerowejZajęcia terenowe


Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia związane m. in.:

1) Wykorzystaniem technik satelitarnych GNSS w realizacji prac geodezyjno-kartograficznych;

2) Przenoszeniem zasobu geodezyjno-kartograficznego z układów lokalnych do układu 2000;

3) Zastosowaniem systemu ASG-EUPOS w zasilaniu zasobu geodezyjno-kartograficznego.


Szkolenie zostało podzielone na 2 zjazdy. Każdy zjazd składa się z 2 dni zajęć, w trakcie których realizowane będą wykłady i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu pomiarowego różnych producentów.

Szkolenia odbędą się w Olsztynie na terenie miasteczka studenckiego Kortowo i przeprowadzone zostaną przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w następujących terminach:

- Termin I zjazdu: 09-10.02.2009r.

- Termin II zjazdu: 16-17.02.2009r.


Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia oraz gotowy do pobrania ramowy program w formacie PDF - Ramowy program szkoleń do pobrania  
 
Program przeglądać można przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader (Program można bezpłatnie pobrać ze strony Adobe Acrobat).Szkolenie pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego dotyczące wykorzystania serwisów systemu ASG-EUPOS
w pracach geodezyjnych i kartograficznych


PROGRAM ZAJĘĆ - prowadzący

Zjazd pierwszy, dzień pierwszy

Lp.

Temat zajęć, wykłady, grupa 30 osób

CZAS


Powitanie oraz przedstawienie programu szkolenia

840

900

1.

Sesja I: Satelitarne techniki pomiarowe


1.1

Wprowadzenie do pomiarów satelitarnych

Prowadzący: prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Oszczak

900

945

1.2

Wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS

Prowadzący: prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Oszczak

955

1040


Przerwa kawowa

1040

1100

2.

Sesja II: Państwowy system odniesień przestrzennych


2.1

Systemy i układy odniesienia w Polsce

Prowadzący: prof. zw. dr hab. inż. Idzi Gajderowicz

1100

1145

2.2

Osnowy geodezyjne w Polsce

Prowadzący: prof. zw. dr hab. inż. Idzi Gajderowicz

1155

1240


Przerwa obiadowa

1240

1340

3.

Sesja III: Przepisy prawne, transformacja współrzędnych


3.1

Przeliczenia i transformacja współrzędnych

Prowadzący: prof. zw. dr hab. inż. Idzi Gajderowicz

1340

1425

3.2

Przepisy prawne

Prowadzący: dr inż. Radosław Baryła

1435

1520


Przerwa kawowa

1520

1540

4.

Sesja IV: Standardy techniczne


4.1

Standardy techniczne

Prowadzący: dr inż. Radosław Baryła

1540

1625

4.2

Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS do wykonania prac geodezyjnych
i kartograficznych

Prowadzący: dr inż. Radosław Baryła

1635

1720


Kolacja

1725


 

Zjazd pierwszy, dzień drugi

Lp.

Temat zajęć – ćwiczenia terenowe, grupa 24 osób

CZAS

1.

Pomiary statyczne GNSS dr inż. Bartłomiej Oszczak (grupa 12 osób)

800

1110

2.

Pomiary w czasie rzeczywistym dr inż. Adam Ciećko (grupa 6 osób),
mgr inż. Renata Pelc
(grupa 6 osób)

800

1110


Uwaga: Po 2x45minut zamiana grup (z pomiarów statycznych kursanci przechodzą do pomiarów w czasie rzeczywistym i odwrotnie)
Przerwa kawowa

1130

1150


Ćwiczenia laboratoryjne, dwie grupy 12-to osobowe3.

Opracowanie wyników pomiarów polowych (sala 5 oraz 7)
dr inż. Adam Ciećko, dr inż. Radosław Baryła

1150

1320


Przerwa obiadowa

1320

1420

4.

Przeliczenie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z lokalnych układów współrzędnych i wysokości do układu państwowego

dr inż. Radosław Baryła, dr inż. Wojciech Jarmołowski

1420

1550


Przerwa kawowa

1550

1610

5.

Sporządzenie operatu technicznego z prac realizowanych z wykorzystaniem serwisu NAWGEO systemu ASG-EUPOS,
dr inż. Radosław Baryła, mgr inż. Renata Pelc-Mieczkowska

1610

1740

7.

Kolacja

1750


 

Zjazd drugi, dzień pierwszy

Lp.

Temat zajęć, wykłady, grupa 30 osób

CZAS

1.

Sesja I: Satelitarne techniki pomiarowe


1.1

Wykorzystanie technik satelitarnych GNSS w realizacji prac geodezyjno-kartograficznych

Prowadzący: prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Oszczak

830

915

1.2

Udostępnianie danych i wykonywanie obliczeń w systemie ASG-EUPOS

Prowadzący: dr inż. Adam Ciećko

920

1005

1.3

Panel dyskusyjny 30 minut

Prowadzący: prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Oszczak, dr inż. Adam Ciećko

1010

1040


Przerwa kawowa

1040

1100

2.

Sesja II: Państwowy system odniesień przestrzennych, transformacja współrzędnych


2.1

Przenoszenie zasobu geodezyjno-kartograficznego z układów państwowych oraz lokalnych do PUW 2000.

Prowadzący: prof. zw. dr hab. inż. Idzi Gajderowicz

1100

1145

2.2

Panel dyskusyjny 30 minut

Prowadzący: prof. zw. dr hab. inż. Idzi Gajderowicz

1155

1225


Przerwa obiadowa

1225

1325

3.

Sesja III: Zasób geodezyjno-kartograficzny


3.1

Zastosowanie systemu ASG-EUPOS w zasilaniu zasobu geodezyjno-kartograficznego

Prowadzący: dr inż. Adam Ciećko

1325

1410

3.2

Panel dyskusyjny 30 minut

Prowadzący: dr inż. Adam Ciećko

1415

1445


Przerwa kawowa

1445

1505

4.

Sesja IV: Ćwiczenia terenowe


4.1

Konfiguracja zestawów pomiarowych, wykonanie sesji statycznej
dr inż. Bartłomiej Oszczak
(grupa 12 osób)

1505

1635

4.1

Konfiguracja zestawów pomiarowych do współpracy z systemem ASG-EUPOS, wykonanie pomiarów satelitarnych
dr inż. Adam Ciećko
(grupa 6 osób), mgr inż. Eliza Sitnik (grupa 6 osób)

1505

1635


Kolacja

1640


Zjazd drugi, dzień drugi

Lp.

Temat zajęć – ćwiczenia terenowe

CZAS

1.

Sesja IV: Ćwiczenia terenowe – (zamiana grup)1.1

Konfiguracja zestawów pomiarowych do współpracy z systemem ASG-EUPOS, wykonanie pomiarów satelitarnych dr inż. Adam Ciećko (grupa 6 osób),
mgr inż. Eliza Sitnik
(grupa 6 osób)

800

930

1.1

Konfiguracja zestawów pomiarowych, wykonanie sesji statycznej
dr inż. Bartłomiej Oszczak
(grupa 12 osób)

800

930


Przerwa kawowa

930

950

Lp.

Ćwiczenia laboratoryjne, dwie grupy 12-to osobowe

CZAS

2.

Przetwarzanie danych z pomiarów polowych, post-processing

dr inż. Adam Ciećko, dr inż. Radosław Baryła

950

1215


Przerwa obiadowa

1215

1315

3.

Transformacje współrzędnych satelitarnych do układów państwowych

dr inż. Radosław Baryła, dr inż. Wojciech Jarmołowski

1315

1540


Przerwa kawowa

1540

1600

4.

Operat techniczny z pomiarów satelitarnych z wykorzystaniem systemu ASG-EUPOS dr inż. Radosław Baryła, mgr inż. Renata Pelc-Mieczkowska

1600

1735


Kolacja

1740
 Miejsce szkolenia
 

Wykłady:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji
ul. Jana Heweliusza 5
sala nr 6 (sala wykładowa) 

Ćwiczenia:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji
ul. Jana Heweliusza 5
sala nr 5 (sala komputerowa),
sala nr 7 (sala komputerowa 2)

Mapa dojazdu na szkolenie
Wyświetl większą mapę
 
 
dalej »